Med mikrokristallinsk cellulosa får du tabletter av hög kvalitet

En tablett med medicin ska leva upp till hårda krav. Det gäller inte bara innehåll. Ett bra klibmedel är alltid bra att använda vid tillverkning. Klibbmedel i tabletter binder samman tabletten. När det kommer till tablettillverkning så är mikrokristallinsk cellulosa det vanligaste preparatet.

filmdragerade

Mikrokristallinsk cellulosa är inte farligt

Cellulosa är polymer och finns i plantornas fibrer Det håller alltid formen. Det beror på den intramolekylära strukturen. Man kan faktiskt ändra cellulosa med hjälp av hydrolys. Då får man mikrokristallinsk cellulosa.

Om du ska pressa eller slå tabletter då ska du använda mikrokristallinsk cellulosa. En bra dosering kan vara 20 %. Det som är så bra med den här formen av cellulosa är att den fungerar både som bindande och som diskintegrerande agent. Det betyder att tabletten kan lösas upp när den behövs.

Hantera tabletterna rätt

Om du använder klibbmedel i tabletter måste du tänka på hanteringen. De får till exempel inte utsättas för fukt. allt-fraktfritt.se säljer mikrokristallinisk cellulosa.De kommer i en fukttät förpackning. Tabletterna kan förstöras om de blir fuktiga. Använd klibbmedlet på rätt sätt för att garantera kvaliteten.

Förpackningar som håller vad de lovar.

Patienterna förväntar sig fräsch och bra medicin. Kanske är det en doktor eller sjuksköterska som tar fram tabletten men det ska inte vara svårt. De flesta förpackningar är lätta att öppna idag.

När det handlar om mediciner med mikrokristallinsk cellulosa som klibbmedel i tabletter så måste de förpackas så att fukt inte kan ta sig in. Du kan gå tillväga på flera sätt. Vissa mediciner levereras i form av burkar. Då gäller det att den håller ihop då den hela tiden rör på sig i utrymmet när burken flyttas.

Men ingen tablett klarar vad som helst. Det gäller i alla hänseenden. Om man bankar med en hammare på en tablettkarta så blir det smuligt. Men samma karta bör klara normal hantering av vårdpersonal och patient. Små tillverkare brukar släppa en tablett i golvet och den skall hålla. De större aktörerna använder andra metoder.

Tabletter i förpackning för en vecka

Alla tabletter har olika krav. mikrokristallin
Ibland kan man behöva portionera ut sina tabletter då kan de inte tas från tablettkartan. Istället läggs de i fack.

Den typ av tabletter som kommer att hanteras vid flera tillfällen mår bra av att vara gjorda med mikrokristallinsk cellulosa eftersom detta håller ihop tabletten och ger ett gott skydd. På så vis håller tabletten längre.