Med mikrokristallinsk cellulosa får du tabletter av hög kvalitet

En tablett med medicin ska leva upp till hårda krav. Det gäller inte bara innehåll. Ett bra klibmedel är alltid bra att använda vid tillverkning. Klibbmedel i tabletter binder samman tabletten. När det kommer till tablettillverkning så är mikrokristallinsk cellulosa det vanligaste preparatet.

filmdragerade

Mikrokristallinsk cellulosa är inte farligt

Cellulosa är polymer och finns i plantornas fibrer Det håller alltid formen. Det beror på den intramolekylära strukturen. Man kan faktiskt ändra cellulosa med hjälp av hydrolys. Då får man mikrokristallinsk cellulosa.

Om du ska pressa eller slå tabletter då ska du använda mikrokristallinsk cellulosa. En bra dosering kan vara 20 %. Det som är så bra med den här formen av cellulosa är att den fungerar både som bindande och som diskintegrerande agent. Det betyder att tabletten kan lösas upp när den behövs.

Hantera tabletterna rätt

Om du använder klibbmedel i tabletter måste du tänka på hanteringen. De får till exempel inte utsättas för fukt. allt-fraktfritt.se säljer mikrokristallinisk cellulosa.De kommer i en fukttät förpackning. Tabletterna kan förstöras om de blir fuktiga. Använd klibbmedlet på rätt sätt för att garantera kvaliteten.

Förpackningar som håller vad de lovar.

Patienterna förväntar sig fräsch och bra medicin. Kanske är det en doktor eller sjuksköterska som tar fram tabletten men det ska inte vara svårt. De flesta förpackningar är lätta att öppna idag.

När det handlar om mediciner med mikrokristallinsk cellulosa som klibbmedel i tabletter så måste de förpackas så att fukt inte kan ta sig in. Du kan gå tillväga på flera sätt. Vissa mediciner levereras i form av burkar. Då gäller det att den håller ihop då den hela tiden rör på sig i utrymmet när burken flyttas.

Men ingen tablett klarar vad som helst. Det gäller i alla hänseenden. Om man bankar med en hammare på en tablettkarta så blir det smuligt. Men samma karta bör klara normal hantering av vårdpersonal och patient. Små tillverkare brukar släppa en tablett i golvet och den skall hålla. De större aktörerna använder andra metoder.

Tabletter i förpackning för en vecka

Alla tabletter har olika krav. mikrokristallin
Ibland kan man behöva portionera ut sina tabletter då kan de inte tas från tablettkartan. Istället läggs de i fack.

Den typ av tabletter som kommer att hanteras vid flera tillfällen mår bra av att vara gjorda med mikrokristallinsk cellulosa eftersom detta håller ihop tabletten och ger ett gott skydd. På så vis håller tabletten längre.

Med mikrokristallinsk cellulosa får du tabletter av hög kvalitet

Medicinska tabletter har hårda kvalitetskrav. Det är inte bara innehållet som spelar roll. När man tillverkar tabletten så använder man klibbmedel. Klibbmedel i tabletter är viktigt för att hålla ihop tabletten. Det vanligaste medlet är mikrokristallinsk cellulosa.

tabletter

Mikrokristallinsk cellulosa är helt naturligt

Cellulosa är polymer och finns i plantornas fibrer Det är ett olösligt material. Det beror på den intramolekylära strukturen. Om man använder hydrolys kan man ändra cellulosa. Då får man mikrokristallinsk cellulosa.

mikrokristallinsk cellulosa är mycket användbar då man gör tabletter med press eller slag. Man brukar säga 20 % doseringen men det finns ingen övre gräns. Det som är så bra med den här formen av cellulosa är att den fungerar både som bindande och som diskintegrerande agent. Det gör att tabletten kan lösas.

Fokusera på rätt användning

Med detta klibbmedel i tabletter måste de hanteras rätt. Ingen fukt får komma in. om man köper mikrokristallinisk cellulosa på allt-fraktfritt.seDe är dessutom förpackade rätt. Om tabletterna blir fuktig kan de förstöras. Med rätt klibbmedel är du skyddad.

Förpackningar som håller

När en patient får medicin i tablettform så förväntas den vara fräsch. Det ska inte vara svårt. De flesta förpackningar är lätta att öppna idag.

Om du använder mikrokristallinsk cellulosa som klibbmedel i tabletter då är säkerheten extra viktig. Du kan lyckas på flera sätt. I vissa förpackningar ligger tabletterna lösa. Då är det viktigt att burken är tät.

Men ingen tablett klarar vad som helst. Detta gäller oavsett. Tabletterna kan gå sönder ibland. Men kartorna bör hantera normal hantering. Mindre tillverkare genomför ofta tester av sina produkter innan de säljs. Stor tillverkning har dyrare utrustning.

Tabletter för en vecka

Vissa tabletter måste tåla mer. mikrokristallin
Portionstabletter tas inte från kartan varje dag. Då kan de läggas i fack istället.

De tabletterna kräver oftast mikrokristallinsk cellulosa. Tabletten förstörs inte och håller formen.