Med mikrokristallinsk cellulosa får du tabletter av hög kvalitet

Medicinska tabletter har hårda kvalitetskrav. Det är inte bara innehållet som spelar roll. När man tillverkar tabletten så använder man klibbmedel. Klibbmedel i tabletter är viktigt för att hålla ihop tabletten. Det vanligaste medlet är mikrokristallinsk cellulosa.

tabletter

Mikrokristallinsk cellulosa är helt naturligt

Cellulosa är polymer och finns i plantornas fibrer Det är ett olösligt material. Det beror på den intramolekylära strukturen. Om man använder hydrolys kan man ändra cellulosa. Då får man mikrokristallinsk cellulosa.

mikrokristallinsk cellulosa är mycket användbar då man gör tabletter med press eller slag. Man brukar säga 20 % doseringen men det finns ingen övre gräns. Det som är så bra med den här formen av cellulosa är att den fungerar både som bindande och som diskintegrerande agent. Det gör att tabletten kan lösas.

Fokusera på rätt användning

Med detta klibbmedel i tabletter måste de hanteras rätt. Ingen fukt får komma in. om man köper mikrokristallinisk cellulosa på allt-fraktfritt.seDe är dessutom förpackade rätt. Om tabletterna blir fuktig kan de förstöras. Med rätt klibbmedel är du skyddad.

Förpackningar som håller

När en patient får medicin i tablettform så förväntas den vara fräsch. Det ska inte vara svårt. De flesta förpackningar är lätta att öppna idag.

Om du använder mikrokristallinsk cellulosa som klibbmedel i tabletter då är säkerheten extra viktig. Du kan lyckas på flera sätt. I vissa förpackningar ligger tabletterna lösa. Då är det viktigt att burken är tät.

Men ingen tablett klarar vad som helst. Detta gäller oavsett. Tabletterna kan gå sönder ibland. Men kartorna bör hantera normal hantering. Mindre tillverkare genomför ofta tester av sina produkter innan de säljs. Stor tillverkning har dyrare utrustning.

Tabletter för en vecka

Vissa tabletter måste tåla mer. mikrokristallin
Portionstabletter tas inte från kartan varje dag. Då kan de läggas i fack istället.

De tabletterna kräver oftast mikrokristallinsk cellulosa. Tabletten förstörs inte och håller formen.