Känner du igen symtomen och vet att du har smittats av coronavirus?

coronavirus behöver inte nödvändigtvis ge några symtom. De flesta vet vad coronavirus är idag. Även barn kan smittas av coronavirus och föra smittan vidare till andra.

Man har visat att smittan kan föras vidare från djur. Det är inte så svårt som man kan tro. Djur kan få mängder av virus som sedan kan överföras via pussar.

handtvätt

Så kan smittan föras vidare. Nu är du en smittbärare. Först sa man att influensa och corona var samma sjukdom.

Inkubationstiden med influensa är välkänd sedan länge. Med cononavirus rör det sig om upp till två veckor och flera dagar på objekt. Man kan smitta även fast man vidtar alla skyddsåtgärder som finns.

Så vet du att du har smittats av coronavirus

Vi lär oss mer om symtomen för var dag. Många får en torr hosta. Om du hostar kan du vara smittad. Rekommendationen är då att man stannar hemma.

Vissa symtom påminner om influensa. Antingen har man ont i lederna eller i huvudet. Man kan också bli trött. Vid andningsbesvär måste du söka hjälp. Vänta inte för länge.

Alla reagerar olika på cononavirus

Ingen coronavirus reaktion är den andra lik. Många i USA har tappat luktsinnet till följd av viruset. Där skiljer vi i Sverige ut oss, men kanske drabbas vi också av det vartefter tiden går.

Reaktionerna kan skilja sig även inom samma familj. Vissa blir svårt sjuka medan andra bara får lättare symtom.

Ska du testa dig?

Det kan vara aktuellt om du har många symtom. Testar du dig så kan du kanske få cononavirus bekräftat och vidta rätt åtgärder. Då vet du i alla fall hur det ligger till.

Men om du ändå är hemma och inte behöver gå ut kanske du inte behöver testa. Håll avståndet när du går ut. När sjukdomen ger med sig så kan du leva som vanligt igen.

Den som är smittad måste vila. C-vitamin är bra hjälp för vårt immunförsvar. Några doser C-vitamin om dagen räcker bra.

I USA tar man kolloidalt silver 15 ml morgon och kväll i förebyggande syfte och 15 ml per timme om man smittats. Katjoniska deinektionsmedel I Sverige finns det att köpa men räknas inte som ett kosttillskott längre.

Man kan spraya kolloidalt silver på livsmedel. Viruset dör då. Många uppskattar fabrikaten IONplus och Holistic.