Om du vill ha rätt fuktighetsgrad på dina tabletter då ska du använda tablettslagning

Tablettslagning är en viktig del i tillverkningen av egna tabletter. Tabletterna får inte utsättas för luftfuktighet som gör att man inte kan pressa som önskat och så måste man vara mycket försiktig med hantering av innehåll.

När du ska börja med tablettpressning måste du skydda dem mot hot. TablettslagningEN måste ha rätt kvalitet.

mikrokristallin

Höljet på tabletten bestämmer hur fuktighetsbeständig den är. Ofta är det så att drageringen påverkar smaken. Du måste dessutom paketera dem rätt så att de skyddas mot yttre faktorer.

Mikrokristallinisk cellulosa används för att ge tabletterna dess klibbiga struktur. För att få rätt dosering för man oftast testa sig fram.

magnesiumstearat 0,5-1 % ger en bra skyddande yta på tabletterna. Du kan köpa allt hos allt-fraktfritt.se.

Så går tablettslagning till

Du kan använda flera olika metoder. Genom metodiskt arbete kan man se till att tabletterna inte förstörs. För den som vill grotta ned sig finns information att få. Då vet man vilka metoder för tablettpressning som är bäst.

Innehållet i tabletter får också betydelse för hållbarhet

Tabletternas innehåll styr också dess hållbarhet. När man använder sig av ingredienser som gör det svårare för fukt att ta sig in så är det mycket bra. Då blir hållbarheten längre.

Man kan också använda ett hölje. tablettmaskin
Tänk på hur du ser på produkter som manglats. Om den har krossats blir den svår att äta.

Innan tablettslagning kan börja måste du tänka på allt det. Det är viktigt att ingredienserna inte interfererar med varandra. Du måste se till att tabletten är säker.

Vatten i medicinska tabletter

Medicinska tabletter innehåller ofta vatten. Vatten kan reagera med andra material. Det finns de som inte reagerar.

Majsstärkelse är ett exempel som man kan utgå ifrån. Majsstärkelsen har normalt sett en ganska hög fuktighetsgrad på över 10 %. Men det reagerar ändå inte.

Tabletten måste utformas på rätt sätt

Höljet eller ytan på tabletten är en slags barriär mot fukt och yttre påverkan. Det gör också att fukten inte försvinner. Om tabletten torkar blir den verkningslös.

Vid tablettpressning så måste pulverblandningen som ska forma tabletten vara enkel att stansa samtidigt som den inte får vara alltför mjuk. Man får prova. Vissa pulverblandningar kan behöva tillsatser andra inte.