Postnords val leder till att småföretag och landsbygd blir de drabbade

I vårt land är postservice sedd som en grundläggande service för alla medborgare, oberoende av deras bostadsort.

Det är därför med betydande besvikelse vi bevittnar hur Postnord, med sitt monopol på spårbara småförsändelser via varubrev, fattar beslut som drabbar småföretag och kunder i mindre städer hårt.

Varubrevskatastrofen hos Postnord.

Postnord har nyligen beslutat att begränsa mottagningen av varubrev till endast postkontor och sådana finns bara i städer.

behandla
Annons presenteras genom bilden.Klicka på bilden för att beställa.

Följaktligen är företag som säljer små och lätta produkter nu tvungna att förlita sig på dyrare paketförsändelser för att kunna erbjuda spårbarhet till deras kunder.

Detta är ett beslut som inte endast höjer utgifterna för företagen, men också för konsumenterna.

Det är inte bara en problematik kring ökande kostnader.

Det rör sig om den grundläggande principen om att alla ska ha samma tillgång till posttjänster.

Glesbygden, som redan utmanas av olika servicegap, blir än en gång negligerad.

För småföretag som litar på att kunna distribuera varor på ett kostnadseffektivt och spårbart sätt är detta en hård käftsmäll.

De måste nu välja mellan att själva stå för de ökade kostnaderna eller att överföra dem på sina kunder.

Inget av dessa val är långsiktigt hållbart och kan bidra till en svagare konkurrensställning för företagen i Sverige.

Detta är likaså en fråga om jämlikhet.

Postnord är ett företag som ägs av svenska staten och ska därför agera i allmänhetens intresse.

Att begränsa en stor del av befolkningens möjligheter till grundläggande postservice går emot denna princip.

Varje region i Sverige bör ha samma möjligheter när det gäller handel och kommunikation.

Det märkliga är att Postnord redan har ett nätverk av paketutlämningsställen som skulle kunna ta emot varubrev, bara de fick instruktioner.